آغازی دوباره

آغازی دوباره

آغازی دوباره

آغازی دوباره

آغازی دوباره

طبقه بندی موضوعی

۳ مطلب در بهمن ۱۳۹۵ ثبت شده است


از صبح بیاموز امید را
و ببین چگونه از روشنایی روز و تاریکی شب میگذرد
تا خود را به فردا برساند

~~~~~~~~~~~جملات امید بخش~~~~~~~~~~~

برای رسیدن به آسایش باید مزه سختی را چشید واگرنه هرگز طعم واقعی اش را حس نمیکنید

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

ماه در تاریکی خودنمایی میکند
و انسانی قوی, در دشواریها

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

دشواریها همچون پیله های پروانه هستند
درونش سخت می گذرد
اما اگر درست از آن گذر کنیم …
پرواز انتظارمان را میکشد

~~~~~~~~~~~جملات امید بخش~~~~~~~~~~~

به مورچه ها نگاه کنید …
دانه ای برمیدارند و به سمت هدف راه می افتند
آنها از ابتدا دانه را در مقصد تصور میکنند
و این رمز خستگی ناپذیر بودنشان است
از ابتدا تا انتها , امیدوار

  • مدیر سایت

شما موفق خواهید شد اگر …
کارها را متفاوت تر از قبل و با تمرکز بیشتری تکرار کنید

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

خوشمزه ترین میوه در مقایسه با سایر میوه ها در شرایط سختتری رشد کرده است
از شرایط سخت نحراس , با تحمل و تدبیر , زندگیت شیرین خواهد شد

~~~~~~~~~~~جملات امید بخش~~~~~~~~~~~

یک درخت قبل از هر چیزی یک دانه بود
سختترین شرایط را تاب آورد تا به شکوه یک درخت برسد
از سختیهای امروز نحراسید و به شکوه فردا فکر کنید

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

برای جبران اشتباهات ناامید نباشید
در مجموع برای جبران اشتباهات یک مورد مشترک وجود دارد
و آن هم تکرار نکردن آن اشتباه است

  • مدیر سایت

شکست ناپذیری یعنی :
تکیه گاهی تمام نشدنی داشته باشید …
و چه تکیه گاهی همیشگی تر از خداوند

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

از این بیت امیدوارانه تر مگه میشه؟
.
.
در نومیدی بسی امید است. پایان شب سیه سپید است

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

یادت باشد همیشه گریه کردن سرآغاز بدترین روزها نیست
با طراوتترین روزها بعد از گریستن ابرهاست که بوجود می آید

~~~~~~~~~~~جملات امید بخش~~~~~~~~~~~

طبعا “گذشته” را نمیتوان تغییر داد
اما, قطعا “حال” در دستان توست تا آینده را تغییر دهی

  • مدیر سایت