آغازی دوباره

آغازی دوباره

آغازی دوباره

آغازی دوباره

آغازی دوباره

طبقه بندی موضوعی

۱ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «شکوه فردا» ثبت شده است

شما موفق خواهید شد اگر …
کارها را متفاوت تر از قبل و با تمرکز بیشتری تکرار کنید

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

خوشمزه ترین میوه در مقایسه با سایر میوه ها در شرایط سختتری رشد کرده است
از شرایط سخت نحراس , با تحمل و تدبیر , زندگیت شیرین خواهد شد

~~~~~~~~~~~جملات امید بخش~~~~~~~~~~~

یک درخت قبل از هر چیزی یک دانه بود
سختترین شرایط را تاب آورد تا به شکوه یک درخت برسد
از سختیهای امروز نحراسید و به شکوه فردا فکر کنید

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

برای جبران اشتباهات ناامید نباشید
در مجموع برای جبران اشتباهات یک مورد مشترک وجود دارد
و آن هم تکرار نکردن آن اشتباه است

  • مدیر سایت